Ενέργεια

Εξασφαλίζουμε σε Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και Νοικοκυριά, υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που παρέχονται από τον ΗΡΩΝ, τον μεγαλύτερο Ιδιώτη Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας με έκπτωση έως 20% στο ετήσιο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πολλά επιπλέον προνόμια.

> Ηλεκτρική Ενέργεια
> Φυσικό Αέριο

Καθώς η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας στις 22/12/1999 σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ρυθμίσεις της ελληνικής νομοθεσίας (ν. 4001/2011), οι καταναλωτές δικαιούνται να επιλέγουν ελεύθερα την εταιρεία που θα προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στο χώρο τους και να διαπραγματευτούν ελεύθερα τις τιμές της ενέργειας καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις των υπηρεσιών που θα λάβουν. Εκτός από τη ΔΕΗ, στη χώρα μας δραστηριοποιούνται πλέον και ιδιωτικές εταιρίες που προμηθεύουν ρεύμα σε οικίες και επιχειρήσεις, οι οποίες είναι γνωστές ως «Εναλλακτικοί Πάροχοι Ηλεκτρικής Ενέργειας».